Algemene Disclaimer

FX Reviews kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal door een van de diensten die de website biedt, waaronder recensies. De gebruikers en lezers worden verzocht de kosten en risico’s van de handel op de financiële markt te begrijpen, omdat het een van de meest risicovolle beleggingsvormen is die er zijn. Alle inhoud en materiaal dat door ons op beoordelingspagina’s wordt vermeld, wordt door derden verstrekt en is geen goedkeuring van welke aard dan ook door FX Reviews. FX Reviews geeft geen garantie of waarborg voor de inhoud of producten van derden en kan dus niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor de wettigheid, nauwkeurigheid, of beschikbaarheid ervan. Daarom wijst elke door ons verstrekte inhoud af.

De klanten worden verzocht alle risico’s zorgvuldig te begrijpen en hun risicobereidheid, ervaring, of beleggingsdoelstellingen te kennen, voordat ze in vreemde valuta handelen, of in een ander financieel instrument, zoals cryptocurrencies, CFD’s, aandelen, indexen, of grondstoffen. De website maakt winst door deel te nemen aan affiliate programma’s van verschillende handelssites van derden. In het geval van een ander verzoek of onderzoek, neem dan gerust contact op met www.fxreviews.best.

BELANGRIJKE DISCLAIMERS

De inhoud die op de sites wordt aangeboden bevat algemene publicaties, artikelen, nieuws, onze persoonlijke analyse, meningen, of materiaal dat door derden wordt gefaciliteerd, uitsluitend bedoeld voor onderzoek of onderwijs. Het betekent niet, en mag ook niet gelezen worden als, financieel advies of aanbeveling om verdere actie te ondernemen, met inbegrip van de beslissing om te investeren of een product of dienst van een andere derde te kopen.

De gebruiker wordt verzocht zijn eigen zorgvuldigheid te betrachten en onderzoek te doen, zijn eigen beoordelingsvermogen aan te wenden, en zijn bekwame adviseurs te raadplegen. De inhoud van de site is niet persoonlijk gericht op een bepaald individu, en is zich niet bewust van of houdt geen rekening met iemands financiële situatie of behoeften. Het is mogelijk dat de op de website aangeboden gegevens niet real time of nauwkeurig juist zijn. Alle aangeboden activa of andere prijzen kunnen door derden of marktmakers worden aangeboden, en niet door de beurzen zelf. Elke financiële beslissing die door een gebruiker wordt genomen is geheel voor zijn eigen verantwoordelijkheid, en de beslissingen zijn niet afhankelijk van gegevens of info die door FX Reviews website worden verschaft.

FX Reviews biedt geen enkele garantie met betrekking tot de gegevens die worden vermeld op de site, www.fxreviews.best, en behoudt zich daarom geen verantwoordelijkheid voor enig handelsverlies dat iemand zou kunnen oplopen als gevolg van de door ons verstrekte inhoud. De website kan ook bepaalde advertenties en promotiemateriaal bevatten, en FX Reviews kan van derden een vergoeding ontvangen voor de op de site verstrekte gegevens. Het bedrijf onderschrijft geen enkele site of dienst van een derde en stelt zich niet verantwoordelijk voor het gebruik van een site of diensten van een derde. FX Reviews en zijn filialen, medewerkers, functionarissen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de site of de informatie die op sites van derden wordt verstrekt.

RISICOWAARSCHUWING

De site, www.fxreviews.best, bevat gegevens en informatie over CFD’s (Contract for Difference), cryptocurrencies, valutaparen, grondstoffen, aandelen, indices en andere financiële instrumenten, en over beurzen, makelaars of verschillende handelsentiteiten die betrokken zijn bij een vergelijkbare achtergrond. CFD’s, valutaparen, crypto’s en alle andere financiële activa zijn complexe instrumenten die een hoog risico op verlies inhouden. De gebruiker moet deze instrumenten en de werking ervan zorgvuldig begrijpen en nagaan of hij het zich kan veroorloven geld te verliezen door dit hoge risico te nemen. FX Reviews moedigt ieder individu aan om zijn analyse en onderzoek te doen voordat hij een financiële investeringsbeslissing neemt of een stap zet, en geen financiële activa te verhandelen die hij niet begrijpt of waarvan hij geen voorkennis heeft over hoe ze werken en wat hun risico’s zijn.